รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า

ทางร้าน Surftex (เซิร์ฟเทค) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสินค้า ราคาสินค้าและโปรโมชั่นให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ของตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นใดที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสินค้าจะไม่กระทบต่อคุณภาพการใช้งานสินค้าและบริการ

หากคุณมีการเข้าใช้งานเว็บไซต์ร้านฯ หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข ถือว่าคุณยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงนั้น รวมทั้งการที่คุณใช้งานเว็บไซต์นี้และ/หรือเข้าไปดูข้อมูลใดๆ ของเว็บไซต์นี้ ถือว่าคุณยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการบริการนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัว (privacy-policy)

ร้าน Surftex (เซิร์ฟเทค) คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญ และได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าการใช้งานเว็บไซต์ Surftex (เซิร์ฟเทค) จะถือว่าคุณมีความยินยอมหรือได้อนุญาตที่จะเปิดเผยและส่งมอบข้อมูลส่วนตัวนั้น ๆ แก่เรา ทางร้านฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

ทางร้านฯ จะใช้ข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับจากคุณ เพื่อดำเนินการหรือสนับสนุนการใช้บริการของร้าน Surftex (เซิร์ฟเทค)เท่านั้น เช่น ขั้นตอนในการสั่งซื้อ การจัดส่ง อีเมลยืนยันการสั่งสินค้า การใช้ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า และการจัดส่งโปรโมชั่นส่งเสริมการขายที่เหมาะสมให้กับคุณ

นโยบายความปลอดภัย

ทางร้านฯ ต้องการบริการคุณอย่างเต็มที่เพื่อประสบการณ์การซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ร้าน Surftex (เซิร์ฟเทค) ที่ดี เรามีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลของคุณ เช่น ชื่อ นามสกุล อีเมล ที่อยู่ ที่คุณได้กรอกข้อมูลในขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าและการกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ร้าน Surftex (เซิร์ฟเทค)เพื่อสร้างบัญชีส่วนตัวของคุณ ดังนั้นข้อมูลทั้งหมดของคุณ จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ บุคคลอื่นไม่สามารถเข้าถึงได้โดยไม่ได้รับอนุญาตระหว่างการดำเนินการในเว็บไซต์ร้าน Surftex (เซิร์ฟเทค)

อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ www.surftexaustralia.com อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา ทางร้านฯ ไม่สามารถรับรองหรือรับผิดชอบต่อการป้องกันและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้ในขณะที่มีการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้ได้ คุณเข้าใจว่าข้อตกลงนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของทางร้านฯไม่มีผลบังคับกับการใช้งานของเว็บไซต์ดังกล่าว ทางร้านฯ ขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามในแต่ละเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม