การจัดส่งและเปลี่ยนสินค้า

การจัดส่งสินค้า

 1. ทางร้านSurftex (เซิร์ฟเทค) จัดส่งสินค้าด้วยไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ (EMS) คิดค่าบริการจัดส่ง 50 บาท

  พิเศษ! ฟรี! จัดส่งเมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 1,600 บาทขึ้นไป (ราคาสินค้าที่ได้ส่วนรับส่วนลดแล้ว) 
       -กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ประมาณ 1-2 วันทำการ
       -ต่างจังหวัด ประมาณ 2-4 วันทำการ

  การจัดส่งสินค้าที่ทางร้านฯ ได้แจ้งให้แก่ลูกค้าทราบนั้น ถือเป็นระยะเวลาการส่งสินค้าโดยประมาณ ทั้งนี้ ทางร้านฯ ขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อความล่าช้าของการส่งสินค้า อันมีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ที่ทางร้านฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น อุบัติเหตุ สภาพการจราจรติดขัด ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ

 2. ทางร้านฯ จัดส่งสินค้าก่อนเวลา 11.00 น. ของทุกวันจันทร์-ศุกร์ เฉพาะลูกค้าที่ทำรายการสั่งซื้อและแจ้งยืนยันการชำระเงินก่อนเวลา 9.00 น. ถ้าเกินกำหนดเวลา ทางเราจะจัดส่งสินค้าให้ในวันถัดไปที่ทางร้านฯ เปิดทำการวันจันทร์- ศุกร์  หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์   ซึ่งลูกค้าสามารถทำรายการสั่งซื้อสินค้าได้ทุกวัน 24 ชั่วโมง โดยรายการสั่งซื้อสินค้าของวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะจัดส่งในวันที่เปิดทำการถัดไป
 3. หากลูกค้าไม่ได้รับสินค้า โปรดติดต่อ อีเมล order@surftexaustralia.com
 4. การจัดส่งสินค้า ทางร้านฯ จะดำเนินการจัดส่งออกให้ลูกค้าเมื่อคำสั่งซื้อได้รับการชำระค่าสินค้าแล้วเท่านั้น
 5. หากสินค้า Surftex (เซิร์ฟเทค) ที่ท่านสนใจไม่มีในคลังสินค้า สามารถส่งรูปสินค้ามาที่ อีเมล order@surftexaustralia.com ทางร้านฯ จะตรวจสอบสินค้าและทำการติดต่อกลับ
 6. ในกรณีสั่งจำนวนมาก  เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการจัดส่งสินค้า กรุณาติดต่อกับทางบริษัทฯ  อีเมล order@surftexaustralia.com

 

การเปลี่ยนสินค้า

 ในกรณีที่ลูกค้าสวมใส่สินค้าได้ไม่พอดี สามารถเปลี่ยนสินค้ากับทางSurftex (เซิร์ฟเทค)ได้ โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 1. สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน  7  วันนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า
 2. ลูกค้าต้องไม่มีการแกะป้ายรหัสและราคาของสินค้า หรือป้ายที่ติดอยู่กับสินค้าออก
 3. สินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิมไม่ผ่านการซักหรือชำรุด ไม่มีคราบสกปรก
 4. สินค้าที่นำมาเปลี่ยนต้องราคาเท่ากันกับสินค้าที่จะให้เปลี่ยน
 5. ค่าจัดส่งสินค้ามาเปลี่ยนทั้งไปและกลับ ลูกค้าเป็นผู้ชำระ